شنبه, 8 خرداد 1395
منو
کمیته فنآوری اطلاعات

کمیته فنآوری اطلاعات

مسئول کمیته:سکینه لطفی نسب اصل

 

 

اعضاء:

- آقای افراسیاب فتحی

- آقای احد احراری فر

- آقای مهدی تاجیک


 

اهداف:

- توسعه فرهنگ و آموزش بکارگیری فناوری اطلاعات

- شناسایی تعیین اولویت بندی برنامه ها و راهبردها با استفاده از فناوری اطلاعات

- هدایت، نظارت، کنترل و پیاده سازی فعالیتهای دفتر آموزش کارکنان درراستای بکار گیری فناوری   اطلاعات

- افزایش قابلیت دفتر در جهت ارائه خدمات گسترده، وسیع ومطمئن به مراجعان

 

شرح وظایف:

- نظارت به کلیه امور مربوط به سخت افزارها و نرم افزارهای دفتر آموزش کارکنان

- ساماندهی، نظارت بر ارتباط اطلاعاتی بین واحدهای مختلف با استفاده از فناوری اطلاعات

- مدیریت اطلاعات و به روز رسانی در فضای اینترنت (پورتال)

- تعیین نیاز آموزش فناوری اطلاعات دفتر آموزش کارکنان

- مطالعه و بررسی و ارائه پیشنهاد جهت استفاده از نرم افزارهای جایگزین

 

 

 

 

 

 

.


دفتر آموزش کارکنان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8